13.ნოემბერი .2019 11:16

"საქსტატი" მეთოდოლოგიას ცვლის

537
უკან

შეაძლებელია თუ არა ხუთსულიანმა ოჯახმა ერთი თვის განმავლობაში 378 ლარად და 50 თეთრად იცხოვროს? - ოფიციალური მეთოდოლოგიის მიხედვით, ეს შესაძლებელია და მას "საარსებო მინიმუმის" სტატისტიკაში საქსტატი ყოველთვიურად აახლებს. საქსტატი ამ მაჩვენებელს მთავრობის მიერ ჯერ კიდევ 2003 წელს დამტკიცებული მეთოდოლოგიით ითვლის. ეს მეთოდოლოგია კი დღეს ფაქტობრივად არ ასახავს იმ მაჩვენებელს, რასაც "საარსებო მინიმუმი" უნდა ერქვას.

ის რაც დღეს ოფიციალურია სულ მალე შესაძლოა შეიცვალოს. ახალი მეთოდოლოგია რომლითაც საქსტატი საარსებო მინიმუმს დაითვლის მთავრობამ უნდა დაითვალოს. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, ახალი მეთოდოლოგიის შექმნას კი ის გარემოება აფერხებს, რომ "საარსებო მინიმუმის" დათვლის საერთაშორისო მეთოდოლოგია არ არსებობს და ამ მაჩვენებელს დღეს მხოლოდ პოსტ-საბჭოთა ქვეყნები ითვლიან.რა არის საარსებო მინიმუმი.

საქართველოში საარსებო მინიმუმს 1997 წლიდან ითვლიან. სწორედ ამ წელს მიიღო პარლამენტმა კანონი, რომელიც დღესაც მოქმედებს. კანონის მიხედვით, საარსებო მინიმუმი წარმოადგენს სოციალურ ორიენტირს, რომელიც გამოიყენება ხელფასების, პენსიების, სტიპენდიების, შემწეობებისა და სხვა სოციალური გასაცემლების მინიმალური ოდენობის განსაზღვრისთვის. შესაბამისად, მის ოდენობას, ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და სოციალური დატვირთვა აქვს. საარსებო მინიმუმის გამოანგარიშება ხდება სპეციალური სასურსათო კალათის მეშვეობით, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით, 2003 წლის 8 მაისს განისაზღვრა. მეტიც, საარსებო მინიმუმი მხოლოდ და მხოლოდ სურსათის ღირებულების გამომხატველი მაჩვენებელია.

საარსებო მინიმუმში არ შედის კომუნალური ტარიფების ღირებულება, ტრანსპორტის ღირებულება და სხვა მრავალი ხარჯის ღირებულება, რომელთა გაღებაც ყველა ადამიანს უწევს. დღეს არსებული სისტემა მხოლოდ და მხოლოდ საკვების ღირებულებას ეფუძნება.

სტუმარი: გოგიტა თოდრაძე - "საქსტატი", აღმასრულებელი დირექტორი