17.ოქტომბერი .2019 23:48

თანამდებობას მორგებული ცვლილებები?

295
უკან

კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევის წესში ცვლილებები შედის, რის შედეგადაც შესაძლებელი ხდება ერთი და იგივე ადამიანი კომისიის თავმჯდომარედ 4-ჯერ, 12 წლის განმავლობაში აირჩიონ. ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებში ეჭვს იწვევს. რა საკითხები დასვა და რა სააფრთხეებს შეიცავს კანონპროექტი?