მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ
Loading data...

მშპ 9.8%-ით გაიზარდა - მესამე კვარტალის შედეგები

63a014f13ba15
ინგა მურუსიძე
19.12.22 11:42
569
საქსტატის მონაცემებით, 2022 წლის III კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მიმდინარე ფასებში 19 284.3 მლნ. ლარს გაუტოლდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 9.8 პროცენტი შეადგინა. მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორის პროცენტული ცვლილება 2022 წლის III კვარტალში 9.4 პროცენტით განისაზღვრა.

2022 წლის მესამე კვარტალში, ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა:
ინფორმაცია და კომუნიკაცია (74.9 პროცენტი),
ტრანსპორტი და დასაწყობება (29.0 პროცენტი),
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი (8.8 პროცენტი),
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება (34.7 პროცენტი),
მშენებლობა (9.1 პროცენტი),
დამამუშავებელი მრეწველობა (5.5 პროცენტი).

კლება აღინიშნა შემდეგ დარგებში:
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები (-14.3 პროცენტი),
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები (-6.3 პროცენტი),
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები (-5.7 პროცენტი).

მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა:
ვაჭრობა (14.8 პროცენტი) და დამამუშავებელი მრეწველობა (11.4 პროცენტი). შემდეგ პოზიციებს იკავებს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები (9.6 პროცენტი), სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (8.0 პროცენტი), მშენებლობა (7.7 პროცენტი), ტრანსპორტი და დასაწყობება (6.8 პროცენტი), სახელმწიფო მმართველობა (5.9 პროცენტი), ინფორმაცია და კომუნიკაცია (5.2 პროცენტი).


შენიშვნა: დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2023 წლის 15 ნოემბერს.

მთლიანი შიდა პროდუქტის გაანგარიშება კვარტალების მიხედვით ხორციელდება ყოველთვიური და ყოველკვარტალური მონაცემების საფუძველზე. წლიური გამოკვლევის შედეგები, როგორც წესი, განსხვავდება კვარტალური გამოკვლევის მონაცემებისგან. შესაბამისად, აუცილებელი ხდება კვარტალური მთლიანი შიდა პროდუქტის დაზუსტება წლიური გამოკვლევის მონაცემების გათვალისწინებით.

გასული წლის წლიური მონაცემების მიღების შემდეგ, იმავე წლის ოთხი კვარტალის მაჩვენებლების დაზუსტებასთან ერთად ხორციელდება მიმდინარე წლის პირველი და მეორე კვარტალების მაჩვენებლების გადაანგარიშებაც. 2023 წლის ნოემბერში 2022 წლის წლიური მონაცემების მიღების შემდეგ, საბოლოოდ დაზუსტდება 2022 წლის კვარტალური მაჩვენებლები.

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები

მიიღე დღის მთავარი სიახლეები