მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ
Loading data...

"მოქმედი 10 პროგრამიდან 4 ფაქტობრივად არ შესრულებულა" - არამიზნობრივად გახარჯულია 252,643 ლარი - აუდიტი

62bf636ac324b
ალა ისპირიანი
02.07.22 11:08
812
აუდიტმა აფხაზეთის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებული 2021 წელს ჩატარებული აუდიტების შედეგები გამოაქვეყნა. ანგარიშში წერია, რომ , სსიპ − პროგრამების სააგენტოს მხრიდან 2019-2020 წლებში არამიზნობრივად 252,643 ლარის საბიუჯეტო სახსრები გაიხარჯა.

ანგარიშში ნათქვამია, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია, შესაბამისი მასალებით საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გადაიგზავნა.

„სსიპ − პროგრამების სააგენტოში შესაბამისობის აუდიტით გამოვლინდა პროგრამების/ქვეპროგრამების შესრულებაში არსებული დარღვევა ნაკლოვანებები, კერძოდ: მოქმედი 10 პროგრამიდან 4 ფაქტობრივად არ შესრულებულა. მიუხედავად იმისა, რომ გაწერილი იყო ღონისძიებები, რომლებიც უნდა განხორციელებულიყო და გაიხარჯა საბიუჯეტო სახსრები, საბოლოო დაგეგმილი შედეგი ვერ იქნა მიღწეული; 

18 07 03 პროგრამის ფარგლებში სოფელ ზემო ქვალონში (ხობის მუნიციპალიტეტი) მდებარე მიწის ნაკვეთზე დაგეგმილი იყო ლურჯი მოცვის დარგვა და მიღებული მოსავლის რეალიზაცია, თუმცა ჩატარდა მხოლოდ მიწის შემოღობვის სამუშაოები და პროგრამის მიზნების შესრულების მიზნით სხვა დამატებითი ქმედითი ღონისძიებები არ განხორციელებულა;

20 18 07 06 პროგრამის ფარგლებში სოფელ ხამისქურში (ხობის მუნიციპალიტეტი) მდებარე მიწის ნაკვეთზე დაგეგმილი იყო დაფნის ფოთლის გადამუშავების საამქროს მოწყობა და მიღებული პროდუქციის რეალიზაცია, თუმცა განხორციელდა მხოლოდ ფართზე არსებული შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქცია, რომელშიც ამჟამადაც არაუფლებამოსილი პირის მიერ სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მოწყობილია და ფუნქციონირებს დაფნის საშრობი.

ასევე არასაკმარისი ღონისძიებების გამო, დაფნის ნერგები განადგურდა და პროდუქციაც ვერ იქნა მიღებული. ამ პროგრამის შედეგად მიღებული დაფნის ნერგები 18 07 07 პროგრამის შესაბამისად უნდა გადატანილიყო სოფელ რიყეში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) მდებარე მიწის ფართზე, რომელიც მხოლოდ შემოიღობა და მოეწყო ჭაბურღილი. შესაბამისად, აღნიშნული პროგრამის შედეგიც (დაფნის პლანტაციის გაშენება და დაფნის ფოთლის რეალიზაცია) ვერ იქნა მიღწეული;

18 07 08 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ზუგდიდსა და წალენჯიხაში მცხოვრები დევნილების სათბურების რეაბილიტაცია და შემდგომი მომსახურების მიწოდება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიზნით დახარჯულია საბიუჯეტო სახსრები და გაფორმებულია შესაბამისი დოკუმენტაცია, აუდიტორული პროცედურებით დადგინდა, რომ ბენეფიციარებს დამატებითი სათბურები ან/და არსებულის რეაბილიტაციის მომსახურება არ მიუღიათ. შესაბამისად, პროგრამით განსაზღვრული მიზნები არ არის მიღწეული. შედეგად, სსიპ − პროგრამების სააგენტოს მხრიდან 2019-2020 წლებში არამიზნობრივად გაიხარჯა ჯამში 252,643 ლარის საბიუჯეტო სახსრები.

ზემოაღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია, შესაბამისი მასალებით, გადაიგზავნა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში“, - წერია ანგარიშში.

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები

მიიღე დღის მთავარი სიახლეები