home
category
tv live menu
EN
Loading data...

#საუბრებიავიაციაზე: უკრაინის კრიზისის გავლენა საავიაციო სექტორზე

#საუბრებიავიაციაზე: უკრაინის კრიზისის გავლენა საავიაციო სექტორზე

სტუმრები: გიორგი მოლოდინაშვილი - “Geo Sky”-ის ვიცე-პრეზიდენტი ბიზნესის განვითარების დარგში;
მირიან სარიშვილი - ViP Aviation-ის დირექტორი
საფონდო ბირჟები
საფონდო ბირჟები