მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ
EN
Loading data...

სპეციალური ციმციმის და ხმოვანი სიგნალის უკანონოდ გამოყენებაზე ჯარიმა იზრდება - კანონპროექტი

სატრანსპორტო საშუალებაზე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალის, ხმამაღლა მოლაპარაკე ხელსაწყოს დაყენება, ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განსაზღვრული შეფერილობის გამოყენება გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით, ხოლო ამ ქმედების განმეორებით ჩადენისთვის დაწესდება 2 500 ლარის ოდენობით ჯარიმა, - შესაბამისი ცვლილებები შედის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში.

კანოპროექტი უკვე ინიცირებულია და ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა.

„წარმოდგენილი პროექტით იზრდება სანქცია სამართალდარღვევათა კოდექსის 120-ე მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევაზე და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესის დარღვევით სატრანსპორტო საშუალებაზე სპეციალური ციმციმა სიგნალის ან/და ხმოვანი სიგნალის ან/და სპეციალური ხმამაღლამოლაპარაკე ხელსაწყოს დაყენება ან/და ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განსაზღვრული შეფერილობის გამოყენება გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით, ხოლო ამ ქმედების განმეორებით ჩადენისთვის დაწესდება 2 500 ლარის ოდენობით ჯარიმა“, - წერია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.
საფონდო ბირჟები
საფონდო ბირჟები