25.იანვარი .2022 15:23

გასულ წელს სამედიცინო დაწესებულებები 4.6 მლნ–ით დაჯარიმდნენ – დარღვევების სია

გასულ წელს სამედიცინო დაწესებულებები 4.6 მლნ–ით დაჯარიმდნენ – დარღვევების სია
views 553
უკან

სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული რევიზიის/კონტროლის (გეგმიური, არაგეგმიური, ცალკეული შემთხვევები) შედეგად, სამედიცინო დაწესებულებებს განესაზღვრათ ფინანსური სანქცია - 4 586 444.44 ლარის ოდენობით, - ამის შესახებ აღნიშნულია სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს ანგარიშში, რომელიც 2021 წელს მოიცავს.

ანგარიშის თანახმად, გასულ წელს სამედიცინო საქმიანობის ინსპექტირების სამმართველოში სულ შევიდა 1681 საკითხთან დაკავშირებული 1177 კორესპონდენცია;

აღნიშნული 1177 კორესპონდენციიდან, 249 წარმოადგენს პაციენტთათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხთან დაკავშირებულ კორესპონდენციას; 338 - სახელმწიფო პროგრამების განმახორციელებლის მომართვებს (აქედან: 294 - სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოდან, 44 - რეფერალური დახმარების კომისიიდან), რომლებიც ეხება პაციენტთათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების დაფინანსების საკითხებს (სულ - 508 შემთხვევა); 117 - პაციენტების მიერ თანხის გადახდის (თანაგადახდა) მართლზომიერების საკითხებს; 60 - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებს; 6 - საავადმყოფო ფურცლის გაცემის მართლზომიერების საკითხებს; 5 - ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის ,,ფორმა №IV-100/ა“ გაცემის მართლზომიერების საკითხებს; 20 - COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით აცრის მომსახურების მისაწოდებლად აუცილებელი, შესაბამისი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული, პირობების დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგს; 63 - COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებით, გეგმიური სტომატოლოგიის განხორციელების უფლების განსაზღვრას; 41 - დაწესებულებების სანებართვო/სალიცენზიო/ტექნიკური რეგლამენტის პირობების დაცვის შესწავლას (69 დაწესებულება); 17 - ჰიბრიდულ რეჟიმზე გადასვლასთან/კოვიდსაწოლების მონიტორინგთან დაკავშირებულ საკითხებს; 14 - სამედიცინო დაწესებულებებში სახელმწიფო პროგრამების რევიზიას/კონტროლს (28 დაწესებულება); 247 - სხვადასხვა საკითხებს.

როგორც ანგარიშში აღნიშნულია, 18 სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა სახელმწიფო პროგრამების შემოწმება (რევიზია/კონტროლი); ასევე, გამოიცა შემოწმების ამსახველი რევიზიის/კონტროლის აქტები (20 სამედიცინო დაწესებულების მიმართ); 104 დაწესებულებაში შემოწმდა სავარაუდო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტების გამოვლენის მიზნით ფორმა №2 რეცეპტების ასლების შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაცია; 19 სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა სანებართვო პირობების შემოწმება, ასევე, 7 სამედიცინო დაწესებულებაში - გადამოწმება; 8 სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა სალიცენზიო პირობების შემოწმება, ასევე, 2 სამედიცინო დაწესებულებაში - გადამოწმება; 3 სააღმზრდელო დაწესებულებაში განხორციელდა სალიცენზიო პირობების შემოწმება; 66 დაწესებულებაში განხორციელდა მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის პირობების შემოწმება, ასევე, 15 დაწესებულებაში - გადამოწმება; 137 შემთხვევაში განხორციელდა ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID-19-ის ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინებით აცრის მომსახურების მისაწოდებლად აუცილებელი, შესაბამისი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული, პირობების დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგი; 22 დაწესებულებაში განხორციელდა მონიტორინგი COVID-19-ის ინფექციის სამკურნალოდ მობილიზებული სამედიცინო დაწესებულებების ჰიბრიდულ რეჟიმზე დაბრუნებასთან დაკავშირებით; 65 სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში განხორციელდა გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურების დაწყების თაობაზე შემოსული შეტყობინებების საფუძველზე, გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებებისთვის რეკომენდაციების, ფუნქციონირების წესისა და შეტყობინების ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 8 მაისის №01-193/ო ბრძანების დანართი №1-ით გათვალისწინებული რეკომენდაციების დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგი; 2 სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების შემოწმება; 9 სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში ჩატარდა სანარკოზო აპარატების მონიტორინგი; „საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ”, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის № 01-467/ო ბრძანებით მობილიზებულ 74 დაწესებულებაში განხორციელდა საწოლფონდის მონიტორინგი; 59 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში განხორციელდა COVID-19-ის იმუნიზაციისათვის განკუთვნილი ვაქცინების შესანახი მაცივრების მონიტორინგი.

„სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული რევიზიის/კონტროლის (გეგმიური, არაგეგმიური, ცალკეული შემთხვევები) შედეგად, სამედიცინო დაწესებულებებს განესაზღვრათ ფინანსური სანქცია - 4 586 444.44 ლარის ოდენობით“, - ნათქვამია ანგარიშში.

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა