18.სექტემბერი .2020 19:10

მშენებლობა -24%; ტურიზმი -40%; საფინანსო სექტორი -15% - რა სექტორებშია კლება?

views 654
უკან

2020 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ეკონომიკის ზომამ 11.2 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წლიურ ჭრილში 12.3%-ით არის შემცირებული. საქსტატის ანგარიშის თანახმად, COVID-19-ის მიერ გამოწვეული ეკონომიკური შოკი ეკონომიკის დარგების უმეტესობის ბრუნვის შემცირებაში აისახა, მათი ნაწილი კი წლიურად 20%-ზე მეტადაც შემცირდა. ასეთ სექტორებს შორის არიან ტურიზმისა და მშენებლობის დარგები. 

უფრო დეტალურად შემცირება შემდეგ სფეროებს შეეხო:

 • დამამუშავებელი მრეწველობა - სექტორის ზომა 985.4 მილიონი ლარი, კლება -12.1%;
 • ენერგეტიკა - სექტორის ზომა 236 მილიონი ლარი, კლება -3.8%;
 • წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები - სექტორის ზომა 69 მილიონი ლარი, კლება -13.8%;
 • მშენებლობა - სექტორის ზომა 680 მილიონი ლარი, კლება - 24.5%;
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი - სექტორის ზომა 1.46 მილიარდი ლარი, კლება - 13.2%;
 • ტრანსპორტი და დასაწყობება - სექტორის ზომა 609 მილიონი ლარი, კლება -22.6%;
 • ტურიზმი - განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები - სექტორის ზომა 278 მილიონი ლარი, კლება -40%;
 • ინფორმაცია და კომუნიკაცია - სექტორის ზომა 266 მილიონი ლარი, კლება -14.7%;
 • საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები - სექტორის ზომა 510 მილიონი ლარი, კლება -15.5%;
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები - სექტორის ზომა 1.26 მილიარდი ლარი, კლება -1%;
 • პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები - სექტორის ზომა 237 მილიონი ლარი, კლება - 28.8%;
 • ხელოვნება, გართობა და დასვენება - სექტორის ზომა 239 მილიონი ლარი, კლება -24.1%;
 • სხვა სახის მომსახურება - სექტორის ზომა 69 მილიონი ლარი, კლება - 32.8%. 

რაც შეეხება სფეროებს სადაც ზრდა აღინიშნება, მათი სტატისტიკური მაჩვენებლები ასეთია:

 • სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა - სექტორის ზომა 1 მილიარდი ლარი, ზრდა 4.7%;
 • სამთომოპოვებითი მრეწველობა - სექტორის ზომა 180 მილიონი ლარი, ზრდა 6.4%;
 • განათლება - სექტორის ზომა 556 მილიონი ლარი, ზრდა 11.7%;
 • ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები - სექტორის ზომა 490 მილიონი ლარი, ზრდა 14.3%;

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა