მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ
Loading data...

ფინანსური ანგარიში 50,000-მა კომპანიამ წარადგინა - ფირმებს ვადა დღეს ამოეწურათ

615724f70a209
შოთა ტყეშელაშვილი
01.10.21 19:12
1075
საქართველოში მოქმედ კომპანიებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს, ასევე საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებს (სდპ) საკუთარი წლიური ფინანსური ანგარიშგების წარდენის ვადა ამოეწურათ. კანონმდებლობის თანახმად, ფირმებმა 2020 წლის ფინანსური ანგარიშები მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა წარადგინონ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში. ბოლო 24 საათში უწყებას 10,000-ზე მეტმა კომპანიამ წარუდგინა წლიური ფინანსური ანგარიში.

რამდენიმე დღის წინ მეოთხე კატეგორიის ფირმების ნაწილი წლიური ფინანსური ანგარიშების წარდგენის გადავადების ინიციატივით გამოვიდა, რისთვისაც მათ პეტიციაც შექმნეს, რასაც ხელი 1,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა, თუმცა ფინანსთა სამინისტრომ მათთვის ანგარიშგებების წარდგენის გადავადების გადაწყვეტილება არ მიიღო.

reportal.ge-ის სტატისტიკის თანახმად, მათთან ამ დრომდე 50,172 კომპანიის მიერ წადრგენილი ანგარიშის განაწილება ასეთია:

სდპ - 132 კომპანიის ანგარიში;
I - 83 კომპანიის ანგარიში;
II - 342 კომპანიის ანგარიში;
III - 3,388 კომპანიის ანგარიში;
IV - 46,223 კომპანიის ანგარიში;
I ჯგუფი - 65 კომპანიის ანგარიში;
II ჯგუფი - 117 კომპანიის ანგარიში;
III ჯგუფი - 217 კომპანიის ანგარიში;
IV ჯგუფი - 147 კომპანიის ანგარიში;

კანონმდებლობის თანახმად, როგორ განისაზღვრება თუ რომელ კატეგორიას მიეკუთვნება კომპანია:

პირველი კატეგორია:

სუბიექტი, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონს ლარს აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება.

მეორე კატეგორია:

სუბიექტი, რომელიც არ არის მესამე ან მეოთხე კატეგორიის საწარმო და რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება.

მესამე კატეგორია:

სუბიექტი, რომელიც არ არის მეოთხე კატეგორიის საწარმო და რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება.

მეოთხე კატეგორია:

სუბიექტი, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება.

სდპ:

იურიდიული პირი, რომელიც არის:
ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ბ) კომერციული ბანკი "საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად;
გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
დ) მზღვეველი „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ე) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ვ) საინვესტიციო ფონდი „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ზ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
თ) საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი.

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები

მიიღე დღის მთავარი სიახლეები