10.იანვარი .2020 21:59

560 645 083 ლარის ღირებულების C ჰეპატიტის მედიკამენტებს ვადა გაუვიდა - აუდიტის დასკვნა

560 645 083 ლარის ღირებულების C ჰეპატიტის მედიკამენტებს ვადა გაუვიდა - აუდიტის დასკვნა
views 10057
უკან

560 645 083 ლარის C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს ვადა გაუვიდა, - ამის შესახებ საუბარია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული სააგნგარიშგებო პერიოდის კონსოლიდირებული ანგარიშგების ფინანსური აუდიტის ანგარიშში.

კერძოდ, როგორც დოკუმენტში წერია, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სხვა დანარჩენი მატერიალური მარაგების ანგარიშზე, 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აღრიცხული აქვს C ჰეპატიტის მართვის პროგრამის ფარგლებში 560,645,083 ლარის ვადაგასული მედიკამენტი. საუბარია შემდეგი რაოდენობის ვადაგასულ მედიკამენტებზე: 1 222 ცალ ინტერფერონზე, 5 547 რიბავირინზე, 2 268 ზეპატიერზე, 16 834 სოვალდისა და 205 003 ჰარვონზე.

„სააგენტოს განმარტებით, მედიკამენტების ვადის გასვლის ძირითადი მიზეზი იყო ის, რომ 2017 წლის ივლისიდან მკვეთრად შემცირდა ბენეფიციართა მომართვიანობა. ასევე პროგრამის ამოქმედების თავდაპირველ ეტაპზე (2015 წელი) ძირითადი სამკურნალო პრეპარატი იყო სოფოსბუვირი (სოვალდი), რომელიც სამკურნალო რეჟიმების მიხედვით, ინიშნებოდა სხვა მედიკამენტებთან (ინტერფერონი და რიბავირინი) კომბინაციით. 2016 წლის თებერვლიდან აღნიშნული პრეპარატი ჩანაცვლდა ახალი თაობის მედიკამენტით − ჰარვონით, რომლის მიხედვით შეიცვალა სამკურნალო რეჟიმები და აღნიშნულმა მკვეთრად შეამცირა თავდაპირველ ეტაპზე გამოყენებული პრეპარატების (სოფოსბუვირი, ინტერფერონი და რიბავირინი) მოხმარება“, - წერია ანგარიშში.

ასევე სააგენტოს განმარტებით, არსებობს მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტის ან გარდაცვალების ფაქტები. ჩართული ბენეფიციარების დაგეგმილი და ფაქტობრივი რაოდენობრივი მაჩვენებლები შემდეგია:


სააგენტოს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით კი, მკურნალობის რეჟიმების გათვალისწინებით, ვადაგასული მედიკამენტი წარმოადგენს საშუალოდ შემდეგი რაოდენობის პაციენტების სამკურნალო საშუალებას:

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა