22.მაისი .2022 13:00

დავების საბჭოს 28 გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრეს

დავების საბჭოს 28 გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრეს
views 611
უკან

2021 წელს სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების საბჭოს მიერ მიღებული 28 გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრეს. ამის შესახებ საუბარია სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს 2021 წლის ანგარიშში.

მათივე ცნობით, გასულ წელს საბჭოს მონაწილეობით გაიმართა 9 სასამართლო პროცესი. ხსენებული საქმეებიდან პირველი ინსტანციის სასამართლომ არსებითად განიხილა 2 საქმე, რომლებიც დასრულდა დავების საბჭოს სასარგებლოდ. 2 შემთხვევაში მოსარჩელემ გაიხმო სარჩელი, ხოლო 2 სასამართლო საქმეზე, საბჭოს შუამდგომლობის საფუძველზე, საქმის წარმოება შეწყდა სარჩელის დაუშვებლობის მოტივით.

რაც შეეხება უშუალოდ დავების საბჭოში შესულ საჩივრებს, 2021 წელს უწყებამ 1086 საჩივარი განიხილა. დოკუმენტის მიხდევით, 2021 წელს საბჭოში წარმოდგენილი იქნა 1082 საჩივარი (გარდა გამარტივებული შესყიდვისა), რომელთაგან უმეტესი ნაწილი - 640 საჩივარი, გადაწყდა ბიზნესის სასარგებლოდ (სრულად და ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული საჩივრები), რაც შემოსული საჩივრების 59%-ს შეადგენს.

2021 წელს საბჭოში წარმოდგენილი 1082 საჩივრიდან უმეტესობა - 928 საჩივარი ეხებოდა სატენდერო/საკონკურსო კომისიების გადაწყვეტილებებს (917 საჩივარი) და ქმედებებს (11 საჩივარი), ხოლო, 154 საჩივარი - სატენდერო/საკონკურსო პირობებს.