მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ
EN RU TR
Loading data...

Coca-Cola VS CACAOLAT- საქპატენტმა ესპანურ ბრენდს სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია გაუუქმა

შოთა ტყეშელაშვილი
28.12.21 16:00
6202
ამერიკულმა გიგანტმა The Coca-Cola Company-იმ საქართველოში სავაჭრო ნიშნის თაობაზე მიმდინარე დავა მოიგო. დავა ქვეყანაში ესპანური სასმელის - CACAOLAT-ის სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის საკითხს შეეხებოდა. კაკაოს სასმელმა CACAOLAT-მა, რომლის სავაჭრო ნიშანიც “კოკა-კოლას” სავაჭრო ნიშნის მსგავსია, ქართულ ბაზარზე ოფიციალური რეგისტრაცია გასულ წელს გაიარა და 2020 წლის 24 სექტემბერს “საქპატენმა” მისი სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის თაობაზე მიიღო გადაწყვეტილება.

საქპატენტის გადაწყვეტილება ასეთია:

“1. აპელანტის, "ზე კოკა-კოლა კომპანი" (The Coca-Cola Company)) N136-3/2020 სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს.

2. ბათილად იქნას ცნობილი „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინების დეპარტამენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების პირველი სამმართველოს უფროსის 2020 წლის 24 აგვისტოს N8455/03 ბრძანება.

3. წინამდებარე გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N17) გადაწყვეტილების გაცნობის/ჩაბარების დღიდან ერთი თვის ვადაში,”- ნათქვამია გადაწყვეტილებაში.

სადავო სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია - ქრონოლოგია:

“2020 წლის 21 იანვარს კომპანიის „გრუპო კაკაოლატ, ს.ლ.“ (GRUPO CACAOLAT, S.L.) მიერ საქპატენტში წარდგენილ იქნა განაცხადი სასაქონლო ნიშნის (საიდ. N106653/3) რეგისტრაციის მოთხოვნით, 30-ე კლასის საქონლის ჩამონათვლის მიმართ.

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინების დეპარტამენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების პირველი სამმართველოს უფროსის 2020 წლის 24 აგვისტოს N8455/03 ბრძანების საფუძველზე მიღებულ იქნა დადებითი გადაწყვეტილება სადავო ნიშნის რეგისტრაციის თაობაზე საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვლის მიმართ.

ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება საქპატენტის ოფიციალურ ბიულეტენში გამოქვეყნდა 2020 წლის 10 სექტემბერს (17 (549)), ხოლო 2020 წლის 9 დეკემბერს, კომპანიამ „ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)), აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივრა საქპატენტთან არსებულ სააპელაციო პალატაში, 2 „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული სამთვიანი ვადის დაცვით.

სასაქონლო ნიშანს უარი უნდა ეთქვას რეგისტრაციაზე განცხადებული საქონლის ჩამონათვლის მიმართ, ვინაიდან იგი მსგავსია კომპანიის „ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)) სახელზე რეგისტრირებული, უფრო ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშნების,” - ნათქვამია საქპატენტის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში.