მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ
Loading data...

სესხებზე სახელმწიფო გარანტიას 203 სფეროში მოღვაწე კომპანიები მიიღებენ - სრული სია

5edc9fd42c183
შოთა ტყეშელაშვილი
07.06.20 11:58
2726
საკრედიტო-საგარანტიო სქემაში ცვლილებები უკვე დამტკიცებულია- პროგრამის ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარიდან 300 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ეს თანხა კერძო სექტორისთვის გადაუდებელი დაფინანსების გამოყოფას ისახავს მიზნად. მთავრობის პროგნოზით, სესხების გარანტირების მეშვეობით 2.1 მილიარდი ლარის საკრედიტო პორტფელის გაცემა მოხდება. პროგრამას ადმინისტრირებას ეკონომიკის სამინისტროს სსიპ-ი “აწარმოე საქართველოში” გაუწევს. 

საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა მთავრობის დადგენილება, რომელშიც განსაზღვრულია ეკონომიკის ის სექტორები, რომლებშიც დაფინანსება გამოიყოფა. დოკუმენტში ჯამურად საქმიანობის 203 სფერო არის განსაზღვრული, სადაც მოღვაწე ბიზნესები უფლებამოსილი იქნებიან მიიღონ საკრედიტო გარანტია. დადგენილებაში ასევე ნათქვამია, რომ ბენეფიციარის შემოსავლების მოცულობა მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოს ზომას არ უნდა აღემატებოდეს, ხოლო მისი არსებული სესხების ჯამი კი 12 მილიონ ლარს არ უნდა აჭარბებდეს. 

203 სფერო, რომლებშიც მოღვაწე ბიზნესებს საკრედიტო საგარანტიო სისტემაში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

● საზღვაო თევზჭერა ;
● საზღვაო აკვაკულტურა ;
● ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება ;
● შინაური ფრინველის ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება ;
● ხორცის პროდუქტების წარმოება ;
● თევზის, კიბოსნაირების და მოლუსკების გადამუშავება და დაკონსერვება ;
● კარტოფილის გადამუშავება და დაკონსერვება ;
● ხილის და ბოსტნეულის წვენების წარმოება ;
● ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავების და კონსერვირების სხვა სახეები ;
● ზეთების და ცხიმების წარმოება ;
● მარგარინის და მსგავსი საკვები ცხიმების წარმოება ;
● რძის გადამუშავება და ყველის წარმოება ;
● ნაყინის წარმოება ;
● ფქვილის წარმოება ;
● საფქველ-ბურღულეული სხვა პროდუქტების წარმოება ;
● სახამებლების და სახამებელი პროდუქტების წარმოება ;
● პურის წარმოება ;
● არახანგრძლივი შენახვის საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება ;
● ორცხობილებისა და მშრალი ნამცხვრების წარმოება; ხანგრძლივი შენახვის ცომეული საკონდიტრო ნაწარმის და ნამცხვრების წარმოება ;
● მაკარონის, ატრიის, კუსკუსის და მსგავსი ცომეული პროდუქტების წარმოება ;
● შაქრის წარმოება ;
● კაკაოს, შოკოლადის და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება ;
● ჩაის გადამუშავება ;
● ყავის გადამუშავება ;
● სუნელ-სანელებლების და საკაზმ-სანელებლების წარმოება ;
● სხვა კვების პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● მზა საკვების წარმოება ფერმის ცხოველებისათვის ;
● მზა საკვების წარმოება შინაური ცხოველებისათვის ;
● სპირტიანი სასმელების დისტილირება, რექტიფიცირება და შერევა ;
● ღვინის წარმოება ყურძნისაგან ;
● სიდრის და სხვა ხილის ღვინოების წარმოება ;
● სხვა არადისტილირებული, ფერმენტირებული სასმელების წარმოება ;
● ლუდის წარმოება ;
● ალაოს წარმოება ;
● მინერალური წყლების წარმოება ;
● უალკოჰოლო არომატიზებული და/ან დამტკბარი სასმელების წარმოება, როგორიცაა ლიმონათი, ხილის სასმელები, კოლა, ორანჟადი, ტონიკები და მისთ. ;
● მტკნარი სასმელი წყლის წარმოება ;
● თამბაქოს ნაწარმის წარმოება ;
● ტექსტილის ბოჭკოს მომზადება და დართვა ;
● ტექსტილის წარმოება ;
● ტექსტილის გაწყობა ;
● ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის ქსოვილების წარმოება ;
● ტექსტილის მზა ნაწარმის წარმოება, ტანსაცმლის გარდა ;
● ხალიჩების და ფარდაგების წარმოება ;
● თოკების, ბაგირების და ბადეების წარმოება ;
● უქსოვადი ნაწარმის წარმოება, ტანსაცმლის გარდა ;
● სხვა ტექნიკური და სამრეწველო ტექსტილის ნაწარმის წარმოება ;
● ტექსტილის სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● ტყავის ტანსაცმლის წარმოება ;
● სპეცტანსაცმლის წარმოება ;
● სხვა ზედა ტანსაცმლის წარმოება ;
● საცვლების წარმოება ;
● სხვა ტანსაცმლის და აქსესუარების წარმოება ;
● ბეწვეულის ნაწარმის წარმოება ;
● ტრიკოტაჟის და ნაქსოვი წინდების წარმოება ;
● ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის სხვა ტანსაცმლის წარმოება ;
● ტყავის თრიმვლა და გამოქნა; ბეწვეულის გამოქნა და ღებვა ;
● საბარგო ჩანთების, ხელჩანთების და მისთ., სასარაჯო-საუნაგირო ნაკეთობების წარმოება ;
● ფეხსაცმლის წარმოება ;
● ხის ხერხვა და რანდვა ;
● შპონის ფურცლების და ხის პანელების წარმოება ;
● ასაწყობი იატაკის საფარების წარმოება ;
● მშენებლობაში გამოსაყენებელი სხვა სახუროო და სადურგლო ნაკეთობების წარმოება ;
● ხის ტარის წარმოება ;
● ხის სხვა პროდუქტების წარმოება; ნაკეთობების წარმოება კორპის, ჩალის და წნული მასალებისაგან ;
● ქაღალდის მასის წარმოება ;
● ქაღალდის და მუყაოს წარმოება ;
● გოფრირებული ქაღალდის და მუყაოს, ქაღალდის და მუყაოს ტარის წარმოება ;
● საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდის ნაწარმის წარმოება ;
● ქაღალდის საკანცელარიო საკუთნოების წარმოება ;
● შპალერის წარმოება ;
● სხვა ნაწარმის წარმოება ქაღალდისა და მუყაოსაგან ;
● საამკინძაო და მასთან დაკავშირებული მომსახურება ;
● საკოქსავი ღუმელების პროდუქტების წარმოება ;
● ნავთობპროდუქტების წარმოება ;
● სამრეწველო აირების წარმოება ;
● საღებარების და პიგმენტების წარმოება ;
● სხვა არაორგანული ძირითადი ქიმიკატების წარმოება ;
● სხვა ორგანული ძირითადი ქიმიკატების წარმოება ;
● მინერალური სასუქების წარმოება ;
● აზოტის ნაერთების წარმოება ;
● პლასტმასის წარმოება პირველად ფორმებში ;
● სინთეზური კაუჩუკის წარმოება პირველად ფორმებში ;
● პესტიციდების და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოება ;
● საღებავების, ლაქების და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავების და მასტიკების წარმოება ;
● საპნის და სარეცხი საშუალებების, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების წარმოება ;
● პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოება ;
● წებოს წარმოება ;
● ეთერზეთების წარმოება ;
● სხვა ქიმიური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის ;
● ხელოვნური ბოჭკოს წარმოება ;
● ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება ;
● ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოება ;
● რეზინის საბურავების და კამერების წარმოება; რეზინის საბურავების აღდგენა და კაპიტალური რემონტი ;
● რეზინის სხვა ნაწარმის წარმოება ;
● პლასტმასის ფილების, ფურცლების, მილების და პროფილების წარმოება ;
● პლასტმასის საფუთავების წარმოება ;
● პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების წარმოება ;
● პლასტმასის სხვა ნაწარმის წარმოება ;
● ფურცლოვანი მინის წარმოება ;
● ფურცლოვანი მინის დაყალიბება და დამუშავება ;
● ღრუ მინის წარმოება ;
● ბოჭკოვანი მინის წარმოება ;
● მინის სხვა ნაწარმის წარმოება და დამუშავება, ტექნიკური მინის ნაწარმის ჩათვლით ;
● ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოება ;
● კერამიკული საფარების და ფილების წარმოება ;
● აგურის, კრამიტის და სხვა სამშენებლო პროდუქციის წარმოება გამომწვარი თიხისაგან ;
● კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოება ;
● კერამიკული სანტექნიკური ნაკეთობების წარმოება ;
● კერამიკული იზოლატორების და საიზოლაციო ფიტინგების წარმოება ;
● სხვა ტექნიკური კერამიკული პროდუქტების წარმოება ;
● სხვა კერამიკული ნაკეთობების წარმოება ;
● ცემენტის წარმოება ;
● კირის და ბათქაშის წარმოება ;
● ბეტონის პროდუქციის წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის ;
● ბათქაშის პროდუქტების წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის ;
● ბეტონის წარმოება ;
● ასფალტბეტონის წარმოება ;
● ნარევების წარმოება ;
● ბოჭკოვანი ცემენტის წარმოება ;
● სხვა ნაკეთობების წარმოება ბეტონისგან, ბათქაშის და ცემენტისაგან ;
● ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება ;
● აბრაზიული პროდუქტების წარმოება ;
● სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება ;
● ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება ;
● წნელების ცივად ადიდვა ;
● ვიწრო ზოლების ცივად გლინვა ;
● ცივად დაყალიბება ან დანარიმანდება ;
● მავთულის ცივად ადიდვა ;
● ძვირფასი ლითონების წარმოება ;
● ალუმინის წარმოება ;
● ტყვიის, თუთიის და კალის წარმოება ;
● სპილენძის წარმოება ;
● სხვა ფერადი ლითონების წარმოება ;
● თუჯის ჩამოსხმა ;
● ფოლადის ჩამოსხმა ;
● მსუბუქი ლითონების ჩამოსხმა ;
● სხვა ფერადი ლითონების ჩამოსხმა ;
● ლითონის სამშენებლო კონსტრუქციების და ნაწილების წარმოება ;
● ლითონის კარების და ფანჯრების წარმოება ;
● ცენტრალური გათბობის რადიატორების და ბოილერების წარმოება ;
● ლითონის სხვა ცისტერნების, რეზერვუარების და ტევადობების წარმოება ;
● ორთქლის გენერატორების წარმოება, ცენტრალური გათბობის ცხელი წყლის ბოილერების გარდა ;
● ლითონის დამუშავება და დაფარვა ;
● მანქანათმშენებლობის ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები ;
● დანისებრი ნაკეთობების წარმოება ;
● საკეტების, ანჯამების და სახსრების წარმოება ;
● ინსტრუმენტების წარმოება ;
● ლითონის კასრების და მსგავსი ტევადობების წარმოება ;
● მსუბუქი ლითონის საფუთავების წარმოება ;
● მავთულის ნაწარმის, ჯაჭვების და ზამბარების წარმოება ;
● სამაგრების და ხრახნსაჭრელი ჩარხების ნაკეთობების წარმოება ;
● ლითონის სხვა მზა ნაკეთობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის ;
● ელექტრონული კომპონენტების წარმოება ;
● ჩასატვირთი ელექტრონული პლატების წარმოება ;
● კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების წარმოება ;
● საკომუნიკაციო მოწყობილობების წარმოება ;
● სამომხმარებლო ელექტრონიკის წარმოება ;
● ინსტრუმენტების და ხელსაწყოების წარმოება გაზომვისთვის, ტესტირების და ნავიგაციისათვის ;
● საათების წარმოება ;
● ირადიაციული, ელექტროსამედიცინო და ელექტროთერაპიული მოწყობილობების წარმოება ;
● ოპტიკური ინსტრუმენტების და ფოტოგრაფიული მოწყობილობების წარმოება ;
● მაგნიტური და ოპტიკური მედიასაშუალებების წარმოება ;
● ელექტროძრავების, გენერატორების და ტრანსფორმატორების წარმოება ;
● ელექტროგამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის წარმოება ;
● ბატარეების და აკუმულატორების წარმოება ;
● ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების წარმო­ება ;
● სხვა ელექტრონული და ელექტრული გამტარების და კაბელების წარმოება ;
● სადენიანი ხელსაწყოების წარმოება ;
● ელექტროსანათი მოწყობილობების წარ­მოება ;
● ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარ­მოება ;
● არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება ;
● სხვა ელექტრული მოწყობილობების წარმოება ;
● ძრავების და ტურბინების წარმოება, საფრენი აპარატების, ავტოტრანსპორტის და მოტოციკლების ძრავების გარდა ;
● ჰიდრავლიკური და პნევმატური მოწყობილობების წარმოება ;
● სხვა ტუმბოების და კომპრესორების წარმოება ;
● სხვა ონკანების და სარქველების წარ­მოება ;
● საკისრების, კბილანების, კბილანა გადაცემების და ამძრავების ელემენტების წარმოება ;
● ღუმელების და ღუმელების სანთურების წარმოება ;
● ამწე-სატრანსპორტო, სატვირთავ-გასატვირთავი და სასაწყობო მოწყობილობების წარმოება ;
● საოფისე ტექნიკის და მოწყობილობების წარმოება (კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების გარდა) ;
● ხელის მექანიზებული ინსტრუმენტების წარმოება ;
● არასაყოფაცხოვრებო მაცივებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების წარმოება ;
● საერთო დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოება სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო-სამეურნეო ტექნიკის წარმოება ;
● ლითონის დასამუშავებელი მოწყობილობების წარმოება ;
● სხვა ჩარხების წარმოება ;
● მანქანების და მოწყობილობების წარ­მოება მეტალურგიისათვის ;
● მანქანების და მოწყობილობების წარმოება სამთომოპოვებითი მრეწველობისთვის, კარიერების დამუშავებისთვის და მშენებლობისათვის ;
● კვების პროდუქტების, სასმელების, თამბაქოს და თამბაქოს ნაწარმის დასამზა­დე­ბე­ლი მანქანების და მოწყობილობების წარ­მოება ;
● ტექსტილის, ტანსაცმლის და ტყავის ნაწარმის დასამზადებელი მანქანების და მოწყობილობების წარმოება ;
● მანქანების და მოწყობილობების წარ­მოება ქაღალდის და მუყაოს დასამზა­დებლად ;
● პლასტმასის და რეზინის დასამუშავებელი მანქანების და მოწყობილობების წარ­მოება ;
● სპეციალური დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● ავტოსატრანსპორტო საშუალებების წარმოება ;
● ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ძარების წარმოება; მისაბმელების და ნახევარმისაბმელების წარმოება ;
● ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის ;
● სხვა ნაწილების და აქსესუარების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის ;
● გემების და მცურავი კონსტრუქციების მშენებლობა ;
● სასეირნო და სპორტული ნავების მშენებლობა ;
● სარკინიგზო ლოკომოტივების და მოძრავი შემადგენლობის წარმოება ;
● საჰაერო და კოსმოსური საფრენი აპარატების და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების წარმოება ;
● მოტოციკლების წარმოება ;
● ველოსიპედების და ინვალიდების ეტლების წარმოება ;
● სხვა სატრანსპორტო საშუალებების და მოწყობილობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● ავეჯის წარმოება დაწესებულებების და მაღაზიებისათვის ;
● სამზარეულო ავეჯის წარმოება ;
● ლეიბების წარმოება ;
● სხვა ავეჯის წარმოება ;
● მონეტების მოჭრა ;
● ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება ;
● ხელოვნური ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება ;
● მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოება ;
● სპორტული საქონლის წარმოება ;
● თამაშების და სათამაშოების წარმოება ;
● სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების და ნაკეთობების წარ­მოება ;
● ცოცხების და ჯაგრისების წარმოება ;
● სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● ლითონის მზა ნაწარმის რემონტი ;
● გემების და ნავების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება ;
● საჰაერო და კოსმოსური ხომალდების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება ;
● სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნებით ;
● სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნების გარეშე ;
● დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები ;
● რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები ;
● წიგნების გამოცემა ;
● ცნობარების და სამისამართო სიების გამოცემა ;
● გაზეთების გამოცემა ;
● ჟურნალების და პერიოდიკის გამოცემა ;
● საგამომცემლო საქმიანობის სხვა სახეები ;
● სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცემა ;
● კომპიუტერული დაპროგრამების საქმიანობები ;
● მონაცემთა დამუშავება, განთავსება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობები ;
● საინფორმაციო მომსახურების სხვა საქმიანობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● საკონსულტაციო საქმიანობები ბიზნესის და მართვის სხვა საკითხებში ;
● არქიტექტურული საქმიანობები ;
● საინჟინრო საქმიანობები და მათთან დაკავშირებული ტექნიკური კონსულტირება ;
● ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები ;
● კვლევები და ექსპერიმენტული დამუშავებები ბიოტექნოლოგიაში ;
● სხვა კვლევები და ექსპერიმენტული დამუშავებები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო მეცნიერებებში ;
● სპეციალიზებული დიზაინერული საქმიანობები ;
● ფოტოგრაფიული საქმიანობები ;
● ადრეული და სკოლამდელი განათლება ;
● დაწყებითი სასკოლო განათლება ;
● ზოგადი საბაზო და საშუალო განათლება ;
● პროფესიული განათლება ;
● საშუალოს შემდგომი არაუმაღლესი განათლება ;
● უმაღლესი განათლება ;
● განათლება სპორტის და დასვენების სფეროში ;
● განათლება კულტურის სფეროში ;
● სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების მოსამზადებელი სკოლების საქმიანობები ;
● სხვა განათლება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● დამხმარე საგანმანათლებლო საქმიანობები ;
● ჯანდაცვის სხვა საქმიანობები ;
● საბითუმო ვაჭრობა ახალი და ნახმარი ავტომობილებით ;
● საცალო ვაჭრობა ახალი და ნახმარი ავტომობილებით ;
● საშუამავლო საქმიანობა ავტომობილების საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სფეროში ;
● სხვა ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვა ;
● საბითუმო ვაჭრობა ავტომობილების ნაწილებით და აქსესუარებით ;
● საცალო ვაჭრობა ავტომობილების ნაწილებით და აქსესუარებით ;
● სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულით, ცოცხალი ცხოველებით, ტექსტილის ნედ­ლეულით და ნახევარფაბრიკატებით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა ;
● სათბობით, მადნეულით, ლითონებით და სამრეწველო ქიმიკატებით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა ;
● მერქნით და სამშენებლო მასალებით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა ;
● მანქანებით და მოწყობილობებით, სამრეწველო მოწყობილობებით, გემებით და საჰაერო ხომალდებით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა ;
● ავეჯით, საყოფაცხოვრებო საქონლით, რკინა-კავეულით და რკინის სხვა წვრილმანით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა ;
● ტექსტილით, ტანსაცმლით, ბეწვეულით, ფეხსაცმლით და ტყავით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა ;
● საკვები პროდუქტებით, სასმელებით და თამბაქოს ნაწარმით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა ;
● სხვა ცალკეული პროდუქტების გაყიდვა სპეციალიზებული აგენტების მიერ ;
● ფართო ასორტიმენტის საქონლით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა ;
● საბითუმო ვაჭრობა მარცვლეულით, დაუმუშავებელი თამბაქოთი, თესლებით და ცხოველების საკვებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ყვავილებით და სხვა მცენარეებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ცოცხალი ცხოველებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ტყავეულით და ბეწვეულით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ხილით და ბოსტნეულით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ხორცით და ხორცის პროდუქტებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა რძის პროდუქტებით, კვერცხით და საკვები ზეთებით და ცხიმებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ალკოჰოლიანი სასმელებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა უალკოჰოლო სასმელებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა თამბაქოს პროდუქტებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა შაქრით ;
● საბითუმო ვაჭრობა შოკოლადით და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმით ;
● საბითუმო ვაჭრობა პურით და პურფუნთუშეული ნაწარმით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ყავით, ჩაით, კაკაოთი და სანელებლებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა თევზით, კიბოსნაირებით და მოლუსკებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ფქვილით და ბურღულეულით ;
● საბითუმო ვაჭრობა სხვა საკვებით ;
● არასპეციალიზებული საბითუმო ვაჭრობა საკვებით, სასმელებით და თამბაქოს ნაწარმით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ტექსტილით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ტანსაცმლით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ფეხსაცმლით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ტანსაცმლის აქსესუარებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა რადიო, სატელევიზიო და ვიდეო მოწყობილობებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ჩაწერილი აუდიო- და ვიდეოფირებით, ;
● კომპაქტდისკებით (CD), ციფრული ვიდეოდისკებით (DVD) ;
● საბითუმო ვაჭრობა ფოტოგრაფიული და ოპტიკური საქონლით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ფაიფურით, მინის ჭურჭლით და საწმენდი საშუალებებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა პარფიუმერიით და კოსმეტიკით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ფარმაცევტული საქონლით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ავეჯით, ხალიჩებით და სანათი მოწყობილობებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა საათებით და ძვირფასეულობით ;
● საბითუმო ვაჭრობა სპორტული საქონლით ;
● საბითუმო ვაჭრობა საკანცელარიო საკუთნოებით, წიგნებით, ჟურნალებით, გაზეთებით და მისთ. ;
● საბითუმო ვაჭრობა სხვა საყოფაცხოვრებო საქონლით, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● საბითუმო ვაჭრობა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ელექტრონული ნაწილებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით და ნაწილებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ჩარხებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა სამთომოპოვებითი, სამშენებლო და სამოქალაქო საინჟინრო მოწყობილობებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა მანქანებით და მოწყობილობებით ტექსტილის მრეწველობისათვის და საკერავი და საქსოვი მანქანებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა საოფისე ავეჯით ;
● საბითუმო ვაჭრობა საოფისე მანქანებით და მოწყობილობებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა სხვა მანქანებით და მოწყობილობებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ნავთობით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ბუნებრივი აირით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ქვანახშირით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ბენზინით ;
● საბითუმო ვაჭრობა დიზელის სათბობით ;
● საბითუმო ვაჭრობა სხვა სათბობით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ლითონებით და ლითონის მადნებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა ხე-ტყის მასალით ;
● საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა სანტექნიკური მოწყობილობებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა რკინა-კავეულით, წყალგაყვანილობის და გასათბობი მოწყობილობებით და ინვენტარით ;
● საბითუმო ვაჭრობა მინერალური სასუქებით და აგროქიმიური პროდუქტებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა სხვა ქიმიური პროდუქტებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა სხვა შუალედური პროდუქტებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა შავი და ფერადი ლითონების ჯართით და ნარჩენებით ;
● საბითუმო ვაჭრობა არალითონური ნარჩენებით ;
● არასპეციალიზებული საბითუმო ვაჭრობა ;
● საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით, სასმელებით ან თამბაქოს ნაწარმით ;
● სხვა საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ხილით და ბოს­ტნეულით სპეციალი­ზე­ბულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ხორცით და ხორცის პროდუქტებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა თევზით, კიბოსნაირებით და მოლუსკებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა პურით, ნამცხვრებით, ფქვილოვანი და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა სასმელებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა თამბაქოს ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა სხვა საკვები პროდუქტებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ბენზინით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა დიზელის სათბობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა აირისებრი საავტომობილო სათბობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა საპოხი, საცივებელი პროდუქტებით და სხვა საავტომობილო სათბობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა კომპიუტერებით, პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა აუდიო- და ვიდეომოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ტექსტილით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ხალიჩებით, ფარდაგებით, კედლის და იატაკის საფარებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ავეჯით ;
● საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ჭურჭლით, თიხის ჭურჭლით, ფაიფურით და სამზარეულოს საკუთნოებით ;
● საცალო ვაჭრობა არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით ;
● საცალო ვაჭრობა მუსიკალური ინსტრუმენტებით და პარტიტურებით ;
● საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ;
● საცალო ვაჭრობა წიგნებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა გაზეთებით, ჟურნალებით და საკანცელარიო ნივთებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა მუსიკალური და ვიდეოჩანაწერებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა სპორტული მოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა თამაშებით და სათამაშოებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ტანსაცმლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ფეხსაცმლით ;
● საცალო ვაჭრობა ტყავის ნაწარმით ;
● საცალო ვაჭრობა ფარმაცევტული საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა სამედიცინო და ორთოპედიული საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა კოსმეტიკური და ტუალეტის ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ყვავილებით, მცენარეებით, თესლით, სასუქებით, შინაური ცხოველებით და შინაური ცხოველების საკვებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა საათებით და ძვირფასეულობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა სხვა ახალი საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში ;
● საცალო ვაჭრობა ანტიკვარიატით ;
● საცალო ვაჭრობა ნახმარი წიგნებით ;
● საცალო ვაჭრობის აუქციონების საქმიანობა ;
● საცალო ვაჭრობა სხვა ნახმარი საქონლით ;
● საცალო ვაჭრობა საკვებით, სასმელებით და თამბაქოს ნაწარმით სავაჭრო ფარდულებში და ბაზრობებზე ;
● საცალო ვაჭრობა ტექსტილით, ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით სავაჭრო ფარდულებში და ბაზრობებზე ;
● საცალო ვაჭრობა სხვა საქონლით ფარდულებში და ბაზრობებზე ;
● საცალო ვაჭრობა საფოსტო შეკვეთით ან ინტერნეტის საშუალებით ;
● ინტერნეტ-აუქციონების საცალო ვაჭრობა ;
● სხვა საცალო ვაჭრობა მაღაზიებს, სავაჭრო ფარდულებს და ბაზრობებს გარეთ.

უფრო ვრცლად, პროგრამის შესახებ იხილეთ სტატიაში - როგორ ჩაერთვებიან ბიზნესები 300-მილიონიან საკრედიტო საგარანტიო სისტემაში - წესები და პირობები

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები

მიიღე დღის მთავარი სიახლეები