მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ
Loading data...

ვინ მოიპოვებს საქართველოში ოქროს - ლიცენზიატების სრული სია

ოქრო

საქართველოში წიაღის მოპოვების ყველაზე ძვირად ღირებულ ლიცენზიას RMG ჯგუფი ფლობს, რომელმაც 11 წლის წინ, ოქროს და სპილენძის მადნების მოპოვებისთვის ლიცენზიებში საერთო ჯამში 200 მილიონ ლარზე მეტი გადაიხადა. აღნიშნული სალიცენზიო ბლოკები ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე, ბოლნისში, დმანისსა და მარნეულში მდებარეობს.

RMG ჯგუფი საქართველოში ოქროს და სპილენძის უმსხვილესი მწარმოებელია. რეექსპორტის გამორიცხვით, 2022 წელს საქართველოდან 81 მილიონი დოლარის ოქროს და 250 მილიონ დოლარამდე ღირებულების სპილენძის ექსპორტი განხორციელდა. 

RMG ჯგუფის გარდა, ქვეყანაში ოქროს ძებნა-ძიებისა და მოპოვების ლიცენზიას სხვა კომპანიებიც ფლობენ, თუმცა მათი ოპერაციები RMG-ისთან შედარებით გაცილებით მცირეა. ამასთან, სხვადასხვა კომპანიები ქვეყანაში ოქროს ძებნა-ძიების სამუშაოებს ახდენენ, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაბამისი მარაგების არსებობის დადასტურების შემთხვევაში კომპანიამ შეიძლება თავისი ლიცენზია უფრო დიდ ოპერატორზე გადაყიდოს, რომელიც აღნიშნულ სალიცენზიო ბლოკში უშუალოდ მოპოვების პროცესებით იქნება დაკავებული. 

ოქროს მოპოვების და ძებნა-ძიების ლიცენზიები გაცემულია როგორც სამხრეთ საქართველოში, ასევე მესტიაში, ონში, ამბროლაურში, ლენტეხში, ქედასა და სხვა მუნიციპალიტეტებში.

წლების მიხედვით, საქართველოდან ყველაზე მეტი 7.2 ტონა ოქროს ექსპორტი 2010 წელს განხორციელდა, რისი ღირებულებაც აღნიშნული წლის ფასებით 118 მილიონი დოლარი იყო.

ოქროს მოპოვების ლიცენზიები - სრული სია:

ობიექტის დასახელება
მუნიციპალიტეტი
ლიცენზიის მფლობელი
საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი
ლიცენზიის რეგისტრაციის და მოქმედების ვადა
რესურსის მოცულობა
გადაცემა
ლიცენზიის სტატუსი
ბოლნისის ჯგუფის ცნობილი საბადოების წიაღისეულის გეოლოგიური შესწავლა და შემდგომი მოპოვება (ბოლნისის, დმანისის და მარნეულის რ-ნები)
ბოლნისი
შპს „RMG Gold“
ს/ნ 225359947
07.04.1994 30.12.1996 20 წელი ვადა გაუგრძელდა 01.01.15 წლამდე ვადა გაუგრძელდა 01.01.20წ.
საქართველო-ავსტრალიის ერთობლივი საწარმო შ.პ.ს. „ტრანს-ჯორჯიენ რესურსეს“ გადაფორმდა ბრძ. №1-1/291 11.02.09 შპს „კვარციტზე“ გაცემული ლიცენზია გადაფორმდა ბრძ.№13/544 30.10.12წ. ბრძ.№245 07.04.14წ. ბრძ.№478/ს 31.12.14წ.
მადნეულის ოქრო-სპილენძ-ბარიტ-პოლიმეტალური ექსპლუატაციაში მყოფი საბა­დოს კომპლექსური დამუშავება (ბოლნისის რ-ი)
ბოლნისი
სს „RMG Copper“
12.04.94 23.07.97 20 წელი
1) სპილენძის მადანი-5070000 (ჩუ-0.35%, Aუ-0.41გრ/ტ, Aგ-1.68გრ/ტ) 2) ოქროს შემცველი მეორადი კვარციტები-2713200 (Aუ-1.02გრ/ტ, Aგ-5.15გრ/ტ)
შევიდა ცვლილება ბრძ.№13/15 14.05.12წ. ს.ს. „მადნეულზე“ გაცემული ლიცენზია გადაფორმდა ბრძ.№13/546 30.10.12წ.
რაჭა-სვანეთის მადნიანი რ-ნის კეთილშობილი, იშვიათი და ფერადი ლითონების შესწავლა-მოპოვება (ონის, ამბროლაური, ლენტეხის, მესტიის რ-ები)
ონის, ამბროლაური, ლენტეხის, მესტიის რ-ები
შ.პ.ს. „საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის განვითარების კომპანია“
21.11.97 06.07.98 20 წელი
გაუქმდა ბრძ.№1-1/1536 15.09.10წ.
ღაღვი-გუჯარეთის მადნიანი კვანძის კეთილ­შობილი და იშვიათი ლითონების შესწავლა-მოპოვება (წალკის, ადიგენის, ახალციხის, ბორჯომის, ხაშურის და ქარელის რ-ნები)
ახალციხე
შპს „კავკასუს მინერალს გრუფ“
27.06.2003 04.08.2003 20 წელი
შესწავლის ვადა - არა უგვიანეს 2017 წლის 31 მაისისა
შევიდა ცვლილება ბრძ.№13/48 31.05.12წ. შპს „ჯორჯიან გეით“-ზე გაცემული ლიცენზია გადაფორმდა ბრძ.№13/264 27.03.13წ.
სპილენძ-პიროტინიანი ზოლის მადანგამოვლინებების (ზესხოს და ლაფურის) შესწავლა და თანადროული მოპოვება (ლენტეხის რ-ნი)
ლენტეხი
შ.პ.ს. „კორდილიერი 2“
26.12.2003 16.03.2004 20 წელი
გაუქმდა ბრძ.№13/582 06.12.11წ.
კეთილშობილი, ფერადი და იშვიათი მეტალების შესწავლა-მოპოვება (ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის და ხულოს რ-ები)
ხელვა­ჩაურის, ქედის, შუახევის და ხულო
შპს „კვარციტი“
27/01/2005 13/09/05 20 წელი
სს „ჯორჯიან მაინინგ კომპანი“ გადაფორმდა 1-1/2177 23.09.09 გაუქმდა ბრძ.№ 13/344 01.09.11წ.
ქვიშრობრივი მადანგამოვლინებათა შესწავლა-მოპოვება მდ.მდ. ხრამის, მაშავერას, ცხენისწყლის, ალაზანსტორის და არაგვის ხეობებში
შპს „ჯორჯმაინინგ კომპანი“
06/05/2005 16/11/05 20 წელი
გაუქმდა ბრძ.№13/613 12.12.11წ.
ფერადი და კეთილშობილი ლითონების შესწავლა-მოპოვება (თელავის და ახმეტის რ-ები)
თელავი ახმეტა
შპს „მულტიმეტალი“
19/08/2005 10/02/06 10 წელი
გაუქმდა ბრძ.№13/578 06.12.11წ.
სოფ. იყალთოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გომბორის მთის კალთებზე კეთილშობილი ლითონების შესწავლა-მოპოვება (ახმეტის რ-ნი)
ახმეტა
შპს „ედელვაისი-12“
21/07/2005 13/02/06 5 წელი
ვადა გაუვიდა
კეთილშობილი ლითონების შესწავლა-მოპოვება (მესტიის რ-ნი)
მესტია
შპს „Optical Systems Inc“
ს/კ 202448235
19.08.2005 25.05.2006 15 წელი
ვადა გაუვიდა
„ბოლნისის მადნიანი რაიონის“ ტერიტო­რია­ზე არსებული ფერადი და კეთილშობილი ლითონების შემცველი მადანგამოვლინებების შესწავლა-მოპოვება (ბოლნისის, დმანისის, თეთრიწყაროს და მარნეულის რ-ები)
ბოლნისი
სს „მადნეული“
23.06.2005 08.06.2006 20 წელი
გაუქმდა ბრძ.№13/278 27.07.11წ.
მდ. ოკრილას მარცხენა ნაპირზე ოქროს მადანგამოვლინებაზე ოქროს მოპოვება (მესტიის რ-ნი, ჭუბერის ხეობის მიმდებარე ტერიტორია)
მესტია
შპს „ოქროს საწმისი“
12.09.2006 20 წელი
ჯამური მოპოვება 47 კგ
ცვლილება (შესწავლის ვადა 06.04.15წლამდე) ბრძ.№13/401 24.04.13წ.
აჭარა-თრიალეთის სპილენძ-ოქრო-პოლიმეტალების და კირქვის მოპოვება (ადიგენის რ-ნი)
ადიგენი
შპს „აიეტი ჯორჯია“
24.01.08 20 წელი
Aუ-15ტ, Aგ-200ტ, Pბ+ძნ-560000ტ, ჩუ-25000ტ, კირქვა-350000 მ3
გაუქმდა ბრძ.№13/611 12.12.11წ.
„ზოტის“ ოქროს შემცველ გოგირდ-კოლჩედანურ გამოვლინებაზე სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვება (ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზოტი)
ჩოხატაური
შპს „ჯორჯიან რესორს კომპანია“
ს/ნ 404387490
02.05.22 05.10.2051
შესწავლის ვადა განესაზღვრა დამატებით 4 წელი შესწავლის ვადა გაეზარდა 02.05.22 წლიდან 2 წელი
ლიცენზიაში შევიდა ცვლილება ბრძ.№98 17.06.13წ. ვალდებულება - დახარჯოს 6000000 ლარი - 08.11.2021 წლამდე ახლავს საბანკო გარანტია
მოქმედი
მერისის მადნიან კვანძზე ტყვიის, სპილენძის, თუთიის, ოქროსა და ვერცხლის მოპოვება (ქედის მუნიციპალიტეტში)
ქედა
შპს „Kinland Georgia Mining“
15.11.11 05.05.47
ჯამური მოპოვება 100 815, 752 ტ სპილენძი-74 800ტ, ტყვია-15 000ტ, თუთია-11 000ტ, ოქრო-0.652ტ, ვერცხლი-15,1ტ
00582 ლიცენზია მთლიანად გადასცა შპს „მეტალონ ჯორჯია“-მ ყადაღა დაედო შემოსავლების სამსახურის 2017 წლის 21 ნოემბრის #21-05/176652 წერილით
სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები და ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება (ბოლნისის მუნიციპალიტეტში)
ბოლნისი
სს RMG Copper
30.10.12 12.04.14
სს „მადნეული“-ზე გაცემული 1000281 ლიცენზია გადაფორმდა
„ზესხოს“ მადნიანი ველის (ზესხოსა და ლაფურის მადანგამოვლინებები) შესწავლა-მოპოვება (ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზესხო)
ლენტეხი
შპს „Zeskho Mining Co., LTD“
02.05.13 03.05.53
გაუქმდა ბრძ.#251/ს 21.02.19წ.
სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვება (ოზურგეთში, სოფ. გონებისკარის მიმდებარედ)
ოზურგეთი
შპს „გურია პოლიმეტალს“
19.07.13 28.02.36
0000210 ლიცენზია მთლიანად გადასცა შპს „ქროსროუდ მაინინგი“-მა
„ართანას“ (ძარღვი - „კუზნეჩნაია“) მადანგამოვლინების შესწავლა-მოპოვება (თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ართანა)
თელავი
შპს „ჯეომეტალ GEOMETAL“
02.09.13 23.05.33
1001176 ლიცენზია მთლიანად გადასცა შპს „მულტი მეტალი“-მა გაუქმდა ბრძ.#1221/ს 30.09.19წ.
სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი და იშვიათი მეტალები) შესწავლა-მოპოვება (ონის მუნიციპალიტეტი)
ონი
სს „კავკასიის მინერალები“
ს/კ 404922866
11.03.14 15.03.42
შესწავლის ვადა 14.03.2012წლიდან 96 თვე
სს „კარლტონ ჯორჯია“-ზე გაცემული 1000454 ლიცენზია გადაფორმდა სს „ZOPKHITO GOLD“-ზე გაცემული 1000477 ლიცენზია გადაფორმდა გაცემის ბრძანებაში ცვლილება
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის (მადანგამოვლინება) შესწავლა-მოპოვება (ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ურავის მიმდებარე ტერიტორიაზე)
ამბროლაური
შპს „ქართული პერსპექტივა“
ს/კ 405089657
14.01.16 15.01.36
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის (მადანგამოვლინება) შესწავლა-მოპოვება (ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღების მიმდებარე ტერიტორიაზე, ოთხი უბანი)
ონი
შპს „ქართული პერსპექტივა“
ს/კ 405089657
14.01.16 15.01.36
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის (მადანგამოვლინება) შესწავლა-მოპოვება (ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გლოლასა და კურორტ შოვის მიმდებარე ტერიტორიაზე)
ონი
შპს „ქართული პერსპექტივა“
ს/კ 405089657
14.01.16 15.01.36
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის (მადანგამოვლინება) შესწავლა-მოპოვება (მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სგურიშის მიმდებარედ)
მესტია
შპს „ჯეო გოლდი“
ს/კ 405129926
25.02.16 26.02.41
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის (მადანგამოვლინება) შესწავლა-მოპოვება (ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გადამშის მიმდებარედ)
ონი
შპს „ქართული პერსპექტივა“
ს/კ 405089657
25.02.16 26.02.36
მოქმედი
ტეხურის ოქროს, კობალტის, ვერცხლის, ტყვიის, თუთიის და სპილენძის შესწავლა-მოპოვება (მარტვილის მუნიციპალიტეტში)
მარტვილი
შპს „საქართველოს სამთო საქმიანობის კომპანია“
07.03.16 01.01.33
შესწავლის ვადა 01.01.2021წ.
100050 ლიცენზიაში ცვლილება 1000202 ლიცენზიის ცვლილება (შესწავლისა და მოქმედების ვადების გაზრდა) გაუქმდა ბრძ.#1187/ს 24.09.19წ.
„ბექთაქარის“ ოქრო-პოლიმეტალური საბადოდან სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება (ბოლნისის მუნიციპალიტეტში)
ბოლნისი
შპს „არ ემ ჯი აურამაინ“
ს/კ 405168740
19.10.16 13.10.41
ბექთაქარის საბადო: ოქრო-11987.87კგ, ვერცხლი-108712კგ, ტყვია-27448ტ, თუთია-57528ტ
შევიდა ცვლილება ბრძ.№414 23.10.13წ. შევიდა ცვლილება (შესწავლის ვადა გაეზარდა) ბრძ.#1784/ს 10.11.15წ. 1000226 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა სს „ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდი“-ს 1003160 ლიცენზიის ცვლილება (მოპოვება) 1003998 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა შპს „კავკასიის სამთო ჯგუფი“-მა
მოქმედი
„ბნელიხევის“ ოქრო-პოლიმეტალური საბადოდან სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება (თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში)
თეთრიწყარო
შპს „ჯორჯიან გოლდ კომპანი“
ს/კ 405205987
31.05.17 13.10.41
საბადოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ უბანზე - ოქრო-1635.07 კგ, ვერცხლი-8503.79 კგ
შევიდა ცვლილება ბრძ.№414 23.10.13წ. შევიდა ცვლილება (შესწავლის ვადა გაეზარდა) ბრძ.#1784/ს 10.11.15წ. 1000226 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა სს „ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდი“-ს 1003160 ლიცენზიის ცვლილება (მოპოვება) 1003998 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა შპს „არ ემ ჯი აურამაინ“-ს 1004035 ლიცენზიაში ცვლილება (მარაგები დამტკიცდა) 1004318 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა შპს „კავკასიის სამთო ჯგუფმა“
მოქმედი
„ხაჩკოის“ ოქრო-სპილენძ-პოლიმეტალების შესწავლა-მოპოვება (წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხაჩკოის მიმდებარე ტერიტორიაზე)
წალკა
შპს „თედა“
ს/კ 405257957
02.07.19 03.07.39
შესწავლა - 3 წელი
მოქმედი
მდ. ცხენისწყალზე ქვიშრობრივი ოქროს შესწავლა-მოპოვება (ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ფანაგის მიმდებარე ტერიტორიაზე)
ლენტეხი
შპს „ჯორჯიან ჯეოლოჯიკალ გრუპი“
ს/კ 405251187
08.07.19 09.07.24
შესწავლა - 2 წელი
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის ხალასთავის ფერადი, კეთილშობილი და იშვიათი ლითონების (ოქრო-სპილენძი) შესწავლა-მოპოვება (ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხალას მიმდებარე ტერიტორიაზე
ქობულეთი
შპს „ქეპითალ გრუპ“
ს/კ 445555088
01.08.19 01.06.44
შესწავლა - 5 წელი
შესწავლის ვადაში დახარჯოს 2500000 ლარი 30 მოქალაქე დაასაქმოს 10000772 ლიცენზია მთლიანდ გადასცა ფ/პ ამირან ჭაღალიძემ
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები და ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება (ბოლნისის, მარნეულის, დმანისის, წალკისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები)
ბოლნისი მარნეული დმანისი წალკა თეთრიწყარო
სს „ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდი“
ს/კ 405117494
20.02.20 13.10.41
შესწავლის ვადა 72 თვე (1 წელი, 10 თვე, 8 დღე)
შევიდა ცვლილება ბრძ.№414 23.10.13წ. შევიდა ცვლილება (შესწავლის ვადა გაეზარდა) ბრძ.#1784/ს 10.11.15წ. 1000226 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა შპს „კავკასიის სამთო ჯგუფი“-მა 1003161 ლიცენზიიდან ცალკეული ფართობების ამორიცხვა (ლიცენზიის ნაწილის გაუქმება) ს/კ -ის შესწორება 1003161 ლიცენზიის ცვლილება
მოქმედი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კონჭკათის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სასარგებლო წიაღისეულის („კონჭკატის“ მადანგამოვლინება) შესწავლა-მოპოვება
ოზურგეთი
შპს „აი ენდ ეფ სოლუშენს“
ს/ნ 406265722
28.04.20 29.04.40
შესწავლა - 3 წელი
განახორციელოს 100 000 ლარის ინვესტიცია წარმოადგინა საბანკო გარანტია
მოქმედი
თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ართანას მიმდებარე ტერიტორიაზე, სასარგებლო წიაღისეულის („ართანას“ სპილენძ, პოლიმეტალების მადანგამოვლინება) შესწავლა-მოპოვება
თელავი
შპს „იმაკ-საქართველო“
ს/ნ 406320627
10.09.21 11.09.51
შესწავლა - 3 წელი
განახორციელოს არანაკლებ 2 000 000 (ორი მილიონი) ლარის ოდენობის ინვესტიცია 10 (ათი) მოქალაქის დასაქმება
მოქმედი
მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მაგარდელის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ენგურის ქვიშრობული ოქროს გამოვლინების (ოქროს) შესწავლა-მოპოვება
მესტია
შპს „ინფინიტი ჰოლდინგი“
ს/ნ 445564826
24.01.22 25.01.27
შესწავლა - 2 წელი
მოქმედი
ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დერცელის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ღაღვის“ ოქრო-სპილენძ-პოლიმეტალების შესწავლა-მოპოვება
ადიგენი
შპს „გოლდ ლენდი“
ს/ნ 436256506
24.01.22 25.01.42
შესწავლა - 3 წელი
მოქმედი
ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში, სასარგებლო წიაღისეულის (ძამის მადნიან ველზე (უბანი ღართა) ოქრო, პოლიმეტალური საბადო) შესწავლა-მოპოვება
ქარელი ხაშური
სს „გოლდსეპტ საქართველო“
ს/ნ 404616750
15.02.22 13.08.51
შესწავლა - 3 წელი
ინვესტიცია - 14 500 000 ლარი 10002299 ლიცენზიის ცვლილება (სახელის - შპს შეივცალა სს-თი)
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები და ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება (ბოლნისის, მარნეულის, დმანისის, წალკისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები)
ბოლნისი მარნეული დმანისი წალკა თეთრიწყარო
შპს „კავკასიის სამთო ჯგუფი“
ს/კ 404908775
10.06.22 13.10.41
შესწავლის ვადა - 120 თვე „კაზრეთის“ (დავით-გარეჯის) ოქრო-პოლიმეტალურ საბადო, „მუშევანი 3-ის’’ ოქრო-მცირესულფიდურ საბადო, „ზვარეთის“ ოქრო-მცირესულფიდურ საბადო, „დარბაზის“ ოქრო-მცირესულფიდურ საბადო, „მადნისკლდის“ სპილენძის საბადო
შევიდა ცვლილება ბრძ.№414 23.10.13წ. შევიდა ცვლილება (შესწავლის ვადა გაეზარდა) ბრძ.#1784/ს 10.11.15წ. 1000226 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა სს „ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდი“-ს 1003160 ლიცენზიის ცვლილება (მოპოვება) 1003998 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა შპს „არ ემ ჯი აურამაინ“-ს 1004035 ლიცენზიაში ცვლილება (მარაგები დამტკიცდა) 1004318 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა შპს „ჯორჯიან გოლდ კომპანის“ 1004601 ლიცენზიის ცვლილება (შესწავლის ვადის გაზრდა) 1005314 ლიცენზიის ცვლილება იჯარის ხელშეკრულება გაგრძელდა 10002084 ლიცენზიის ცვლილება (მარაგები დამტკიცდა) 10002708 ლიცენზიის ცვლილება
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები და ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება (ბოლნისის, მარნეულის, დმანისის, წალკისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები)
ბოლნისი მარნეული დმანისი წალკა თეთრიწყარო
სს "RMG Copper"
ს/კ 225358341
10.06.22 13.10.41
შესწავლის ვადა - 120 თვე ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, „იმედის“ ოქრო-მცირესულფიდურ საბადოზე: ოქრო - 148,52 (ას ორმოცდარვა მთელი ორმოცდათორმეტი მეასედი) კილოგრამის და ვერცხლი - 455,53 (ოთხას ორმოცდათხუთმეტი მთელი ორმოცდაცამეტი მეასედი) კილოგრამის ოდენობით
შევიდა ცვლილება ბრძ.№414 23.10.13წ. შევიდა ცვლილება (შესწავლის ვადა გაეზარდა) ბრძ.#1784/ს 10.11.15წ. 1000226 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა სს „ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდი“-ს 1003160 ლიცენზიის ცვლილება (მოპოვება) 1003998 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა შპს „არ ემ ჯი აურამაინ“-ს 1004035 ლიცენზიაში ცვლილება (მარაგები დამტკიცდა) 1004318 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა შპს „ჯორჯიან გოლდ კომპანის“ 1004601 ლიცენზიის ცვლილება (შესწავლის ვადის გაზრდა) 1005314 ლიცენზიის ცვლილება იჯარის ხელშეკრულება გაგრძელდა 10002084 ლიცენზიის ცვლილება (მარაგები დამტკიცდა) 10002708 ლიცენზიის ცვლილება
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები და ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება (ბოლნისის მუნიციპალიტეტში)
ბოლნისი
სს „RMG Copper“
ს/კ 225358341
17.06.22 16.04.41
„მადნულის“ ოქრო-სპილენძ-ბარიტ-პოლიმეტალურ საბადოზე - ოქრო - 3 758,92 კილოგრამი სპილენძი - 38 374,9203 ტონა. განისაზღვროს: ოქრო - 1 931,03 კილოგრამი სპილენძი - 25 342,1303 ტონა. სანაყაროზე - ოქრო - 572,5 კილოგრამი, ვერცხლი - 5 610,1 კილოგრამი, სილიკატური (სილიციუმის) ნედლეული - 176 155,05 ტონა
1000577 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა შპს „მაინინგ ინვესთმენთს“-მა იჯარით გადასცა სს „ღMG ჩოპპერ“-ს 2014 წლის 12 ივლისის ჩათვლით შპს „Mინინგ Iნვესტმენტს ჩოპპერ“-ზე გაცემული 1001030 ლიცენზიის ცვლილება 1002121 ლიცენზიის ცვლილება (დამტკიცდა მარაგები) 1004727 ლიცენზიის ცვლილება (დამტკიცდა მარაგები) იჯარა გაგრძელდა 31.12.23წ. 1005456 ლიცენზიის ცვლილება
მოქმედი
სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები და ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება (ბოლნისის და დმანისის მუნიციპალიტეტებში)
ბოლნისი დმანისი
შპს „RMG GOLD“
ს/კ 225359947
17.06.22 02.01.42 ლიცენზიის დაწყება 01.01.15
საყდრისის საბადოზე - ოქრო - 2 390,5 კილოგრამი, ვერცხლი - 9 413,4 კილოგრამი, სპილენძი - 7 932 ტონა. საყდრისის საბადოზე - ოქრო - 12 736,07 კილოგრამი, ვერცხლი - 28 625,48 კილოგრამი, სპილენძი - 26 825 ტონა. განისაზღვროს: ოქრო - 3 873,18 კილოგრამი, ვერცხლი - 20 856,5 კილოგრამი, სპილენძი - 15 706,2 ტონა
1000577 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა შპს „მაინინგ ინვესთმენთს“-მა 1001028 ლიცენზიის ცვლილება შპს „Mინინგ Iნვესტმენტს Gოლდ“-ზე გაცემული 1001539 ლიცენზიის ცვლილება (შერწყმა) 1002122 ლიცენზიის ცვლილება
მოქმედი